ZUZANA ŠOTTOVÁ a JURAJ ŠOTT

Obaja sú absolventmi ICJ Bardejov a tiež absolventmi nášho programu 1-ročného štipendijného štúdia na SŠ v USA. Obaja študovali na prestížnej súkromnej strednej škole vo Falmouth Academy (FA), Ma, USA (2008, 2010).

Zuzana úspešne ukončila vysokoškolské štúdium vo Veľkej Británii (Medzinárodné vzťahy a francúzština) a magisterské štúdium na univerzite Central European University v Budapešti v odbore Medzinárodné vzťahy a európske štúdie. Juraj získal titul bakalára na Univerzite v Sheffielde vo Veľkej Británii (História a ruština), čomu predchádzal 1-ročný študijný pobyt v Rusku. Fotografia je z Jurajovej promócie v Sheffielde, UK.

O štúdiu na FA Zuzka povedala: „Aj Juraj aj ja máme krásne spomienky na čas, ktorý sme strávili na Falmouth Academy. Myslím, že hovorím za nás oboch, keď poviem že štúdium na FA bolo pre nás skúsenosťou, ktorá skutočne zmenila náš život pokiaľ ide o vzdelanie i o náš osobnostný rast.“

Blahoželáme, Zuzka a Juraj, tešíme sa z Vašich úspechov a dychtivo budeme sledovať Vaše ďalšie!

Anglický článok nižšie bol uverejnený časopise Falmouth Academy Mariner Alumni Newsletter.

March 2016 Vol. 3, No. 1

Congratulations to Juraj Sott ’10, who received his bachelor’s degree from the University of Sheffield in the UK. He spent last year abroad in St. Petersburg, Russia, before returning to complete his degree in history and Russian. Juraj is pictured here with his family and sister Zuzana ’08 (right) who completed her undergraduate studies in the UK (International Relations and French), and obtained her Master’s diploma from Central European University in Budapest in International Relations and European Studies. Zuzana said, “Both Juraj and I have very fond memories of the time we spent at FA; I think I can speak for both of us when I say that it was a truly life changing experience, both in terms of academics as well as personal growth.”