PRIAMA METÓDA - 3. TRIMESTER


Zápis a
ukážkové hodiny:
14. a 15. marec 2017
16.30 -18.00, Inštitút cudzích jazykov (GLS),
Jiráskova 12
Trvanie
3 semestra:
Pondelok: 27.3. – 19. 6. 2017
Utorok: 4. 4. – 13. 6. 2017
Streda: 5. 4. – 14. 6. 2017
Štvrtok: 6. 4. – 15. 6. 2017
Info o
3 trimestri:

Školné: 78,00 Eur
Počet stretnutí: 10
Počet hodín: 20 hod = 1 x 100 min/1 týž.
Veľkonočné
prázdniny:
13. 4. 2017 (ŠT) – 19. 4. 2017 (ST)
Začiatok vyučovania: 20. 4. 2017 (ŠT)
Štátne sviatky: 1. a 8. 5. 2017(PO)

TRADIČNÁ METÓDA - JARNÝ SEMESTER - FEBRUÁR 2017

Zápis 25. a 26. január 2017, 16.30 -18.00 (ST, ŠT)
Trvanie
semestra:
6. február 2017 – 7. jún 2017

Skupiny PO + ST: 6. 2. 2017 (PO) – 7. 6. 2017 (ST)
Skupiny UT + ŠT: 9. 2. 2017 (ŠT) – 6. 6. 2017 (UT)
Školné
na 1 polrok:
98,00 Eur,
(2 x 60 min/1týž.) / 30 stretnutí / 40 vyuč. hodín
Sviatky: Termín prázdnin: Začiatok vyučovania:
1. máj (PO)
8. máj (PO)
Jarné:
6.3.2017 (PO) - 10.3.2017 (Pi)
Veľkonočné:
13.4. 2017 (ŠT) – 19.4. 2017 (ST)

13.3.17 (PO), 14. 3.17 (UT)

20.4. 17 (ŠT), 24.4.17 (PO)

PRIAMA METÓDA - 2. TRIMESTER - JANUÁR 2017

Zápis,
ukážkové hodiny:
6. a 7. december 2016, 16.30 -18.00,
Inštitút cudzích jazykov (GLS), Jiráskova 12
Trvanie 1. trimestra: 9. január 2017 – 23. marec 2017
Travanie trimestra pre skupiny
s vyučovaním v
PONDELOK: 9.1.2017 – 20.3.2017
UTOROK: 10.1.2017 – 21.3.2017
STREDA: 11.1.2017 – 22.3.2017
ŠTVRTOK: 12.1.2017 – 23.3.2017
Počet stretnutí:
10
Počet hodín: 20 hod/1. trimester = 1 x 100 min /1 týž
Školné - 1. trimester: 78 Eur

JARNÉ PRÁZDNINY: 6.3. 2017 (PO) – 10.3.2017 (PIA)

ZAČIATOK VYUČOVANIA: 13. 3. 2017 (PO) 


Zoznam učiteľov na ICJ v šk. roku 2016/2017

Zoznam učiteľov, ktorí učia na ICJ v tomto šk. roku nájdete v tomto dokumente.


Tradičná a priama metóda

Porovnanie tradičnej a priamej metódy nájdete v tomto PDF dokumente.


NAJLEPŠIA JAZYKOVÁ ŠKOLA SLOVENSKA 2016

INŠTITÚT CUDZÍCH JAZYKOV BARDEJOV

SUPER ŠTUDENTI, SUPER UČITELIA, SUPER ŠKOLA !!!

NAJLEPŠIA JAZYKOVÁ ŠKOLA SLOVENSKA 2013, 2014, 2015 a 2016 !

Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste nás podporili v hlasovaní o najlepšiu jazykovú školu Slovenska 2016. Vďaka Vám sa nám podarilo obhájiť titul najlepšej jazykovky kraja a Slovenska už štvrtýkrát po sebe. Ceníme si vašu dôveru a ďakujeme vám za ňu. Záleží nám na vašom úspechu a napredovaní a aj naďalej sa budeme spolu s vami každodenne snažiť byť lepší ako sme boli včera.

BLAHOŽELÁME UČITEĽOM A ŠTUDENTOM NAJLEPŠEJ JAZYKOVEJ ŠKOLY SLOVENSKA 2016.

Art a Marta Breisky


Nemčina

Súbory pre študentov nemčiny nájdete na tejto stránke


Rozhovor

Rozhovor s Martou Breisky, riaditeľkou súkromnej jazykovej školy Inštitút cudzích jazykov

1. Koľko rokov funguje váš inštitút v Bardejove a prečo ste ho založili?

Naša jazyková škola Inštitút cudzích jazykov v Bardejove (alebo „ U Breiskych“, ako nás zväčša volajú) existuje už 23 rokov. Založil ju môj manžel Arthur Breisky. Keď po nežnej revolúcii prišiel do Bardejova, veľmi skoro zistil, že v našom meste... > pokračovanie rozhovoru