BB sept 2014 zapis.jpg

Šk. rok 2015/2016

Organizáciu školského roka 2015/2016 vrátane cien, trvania trimestrov, prázdnin, zápisov a ukážkových hodín PRIAMEJ a TRADIČNEJ metódy si môžete pozrieť/stiahnuť vo formáte pdf na tejto stránke.

Na ukážkové hodiny PRIAMEJ METÓDY sa môžete prihlásiť na tejto stránke.


Nové v septembri 2015! :)

  • lektor Michael z Kanady
  • nemčina pre deti vyučovaná metódou Direktes Deutsch

Hlasovanie o najlepšiu jazykovú školu 2015

Milí naši terajší i bývalí študenti, sympatizanti, priatelia, fanúšikovia!
 
Opäť sa uchádzame o Vašu priazeň a Váš hlas v hlasovaní o získanie titulu NAJLEPŠIA JAZYKOVÁ ŠKOLA SLOVENSKA. S Vašou pomocou sme získali tento titul v roku 2013, obhájili sme ho v roku 2014 a ak myslíte, že si ho stále zaslúžime, podporte nás v hlasovaní znova.
 
Hlasovanie prebieha do 23.9.2015 do 23.00 hod.

Hlasovať treba cez biely formulár, ktorý má názov "Hlasovanie NAJ JŠ 2015" vpravo hore na nasledovnej stránke.

Naša škola ICJ Bardejov má číslo 38.

Ď A K U J E M E
Marta a Art  Breisky a učitelia ICJ


Recepcia u amerického veľvyslanca

Na pozvanie amerického veľvyslanca pána Theodora Sedgwicka sa Marta a Art Breisky zúčastnili recepcie pre absolventov Fulbrightovho programu v rezidencii amerického veľvyslanca dňa 10. júna 2015.

V rámci tohto amerického štipendijného vládneho programu pracovala Marta Breisky 1 školský rok (1993/94) ako Fulbright Exchange Teacher na strednej škole Tabb High v Yorktown, Virginia, kde vyučovala anglický jazyk a literatúru.


Medaila Sv. Gorazda - Art Breisky

Arthur E. Breisky,
absolvent Stanford University, zakladateľ súkromnej jazykovej školy Inštitút cudzích jazykov v Bardejove, americký lektor, si 26.3.2015 v hoteli Bôrik v Bratislave prevzal z rúk ministra školstva Juraja Draxlera najvyššie štátne vyznamenanie v rezorte školstva -Veľkú medailu sv. Gorazda.

Táto medaila sa udeľuje – pedagógom, iným osobám, občanom Slovenskej republiky, ako aj občanom iných štátnych príslušností, najmä zahraničným Slovákom, za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese, na úseku vedy, starostlivosti o deti, mládež a šport a za prácu a výsledky celoštátneho i medzinárodného významu, ktoré robia dobré meno školstvu Slovenskej republiky.

Srdečne blahoželáme a tešíme sa spolu s Tebou, Art.
Kolektív učiteľov ICJ


Nové cvičenia DME ONLINE

Nové cvičenia DME nájdete na stránke www.dlhub.eu. Postup ohľadom registrácie na novej online platforme nájdete na tejto stránke.


Letné kurzy 2015 - Foto