ICJ web jesen namestie.jpg


Najlepšia jazyková škola 2018

1. miesto v Prešovskom kraji

2. miesto na Slovensku

https://www.jazykovevzdelavanie.sk/products/naj-jazykova-skola-slovenska-2018/

Ďakujeme Vám, milí naši učitelia, študenti a fanúšikovia za podporu v hlasovaní o Najlepšiu jazykovú školu Slovenska 2018. Vďaka Vám sme v tejto súťaži (a nielen v nej) špičkou jazykového vzdelávania na Slovensku. Ďakujeme všetkým, ktorí veria v naše schopnosti a vkladajú v nás dôveru. Budeme sa aj naďalej snažiť prekonať Vaše očakávania a dať Vám to najlepšie, čo máme. STE SUPER!

SUPER UČITELIA, SUPER ŠTUDENTI, SUPER ŠKOLA!

Nech sa nám všetkým darí v štúdiu aj vo vyučovaní cudzích jazykov a nech všetko, čo robíme, nám prináša radosť. Sme poctení, šťastní a vďační, že Vás máme.

Marta a Art Breisky

(Logo ocenenia - školy s umiestnením na 1. - 3. mieste majú právo používať logo ocenenia online, prípadne aj v tlačených materiáloch.)


PRIAMA METÓDA + angličtina, nemčina, francúzština, španielčina - šk. rok 2018/2019

Organizáciu celého školského roka 2018/2019 vrátane cien, trvania trimestrov, prázdnin, zápisov a ukážkových hodín priamej metódy si môžete pozrieť / stiahnuť vo formáte pdf kliknutím na nasledujúci odkaz.

 => PRIAMA METÓDA - ŠK. ROK 2018/2019

TRADIČNÁ METÓDA + angličtina - šk. rok 2018/2019

Organizáciu celého školského roka 2017/2018 vrátane cien, trvania trimestrov, prázdnin, a zápisov tradičnej metódy si môžete pozrieť / stiahnuť vo formáte pdf kliknutím na nasledujúci odkaz.

=> TRADIČNÁ METÓDA - ŠK. ROK 2018/2019


VIDEOREPORTÁŽ O NAŠEJ ŠKOLE


Ocenenie pre Inštitút cudzích jazykov v Bardejove

Gymnázium Leonarda Stöckela v Bardejove oslávilo 80. výročie svojho vzniku. Na  slávnostnej akadémii, ktorá sa pri tejto príležitosti konala 16. novembra 2017 v Športovej hale v Bardejove, riaditeľ školy RNDr. Marcel Tribus ocenil študentov, učiteľov a inštitúcie, ktoré dosiahli pozoruhodné výsledky. Cena riaditeľa školy bola udelená aj súkromnej jazykovej škole Inštitút cudzích jazykov za významnú podporu výchovy a vzdelávania. Cenu prevzala zriaďovateľka a riaditeľka školy Marta Breisky. 

Blahoželáme učiteľom Inštitútu cudzích jazykov a želáme veľa radosti z vyučovania a spokojnosti študentov.

http://www.bardejovskatv.sk/index.php/videoarchiv-btv#acc1


Jazykový kvet - TITUL POROTCOVI

Marta Breisky - Language Flower Professor

http://languageflower.webnode.sk/titul-porotcovi/ 


Tradičná a priama metóda

Porovnanie tradičnej a priamej metódy nájdete v tomto PDF dokumente.


Nemčina

Súbory pre študentov nemčiny nájdete na tejto stránke


Rozhovor

Rozhovor s Martou Breisky, riaditeľkou súkromnej jazykovej školy Inštitút cudzích jazykov

1. Koľko rokov funguje váš inštitút v Bardejove a prečo ste ho založili?

Naša jazyková škola Inštitút cudzích jazykov v Bardejove (alebo „ U Breiskych“, ako nás zväčša volajú) existuje už 23 rokov. Založil ju môj manžel Arthur Breisky. Keď po nežnej revolúcii prišiel do Bardejova, veľmi skoro zistil, že v našom meste... > pokračovanie rozhovoru