HLASOVANIE O TITUL „NAJLEPŠIA JAZYKOVÁ ŠKOLA SLOVENSKA 2016

Je naša jazyková škola pre vás spojením kvalitného štúdia a príjemnej atmosféry? Chodíte k nám s radosťou? Dajte nám svoj hlas!

Sme medzi nominovanými jazykovými školami na získanie ocenenia „NAJ JŠ SR 2016

Do hlavnej časti „Hlasovanie“, ktoré prebieha od 21. marca 2015, postúpili a boli nominované školy z prvej časti ocenenia „Navrhovanie kandidátov“. Nominované jazykové školy môžu získať titul  ”NAJ JŠ SR 2016“ v dvoch kategóriách:

a) NAJ jazyková škola v jednotlivých krajoch (napr. NAJ jazyková škola Prešovského kraja)

b) NAJ jazyková škola Slovenska v celoslovenskom meradle

ICJ Bardejov získal vďaka vám prvé miesto v oboch kategóriách 3x po sebe (2013, 2014, 20015).

O umiestnení nominovaných jazykových škôl v jednotlivých kategóriách rozhoduje počet získaných hlasov a hodnotenie poroty. Ako hlasujúci svojím hlasom nielen podporíte vašu-našu jazykovú školu, ale zároveň budete zaradení do žrebovania o vecné ceny. Svoj hlas nám môžete venovať zaslaním hlasu na jazykovevzdelavanie.skPoužite formulár pod zoznamom škôl s názvom "POŠLI HLAS". Naše číslo je 33.

Vopred vám ďakujeme za vaše hlasy, prejavenú dôveru a podporu!

Marta & Art Breisky a lektori ICJ Bardejov


Šk. rok 2016/2017

Rozvrhy na celý šk. rok 2016/2017 pre priamu aj tradičnú metódu nájdete na tejto stránke. Tešíme sa na Vás! :)

PRIAMA METÓDA - SEPTEMBER 2016

Zápis,
ukážkové hodiny:
5. a 6. september 2016, 16.30 - 18.00,
Inštitút cudzích jazykov (GLS),
Jiráskova 12
Trvanie 1. trimestra: 12. september 2016 – 15. december 2016
Travanie trimestra pre skupiny
s vyučovaním v
PONDELOK: 12.9.2016 – 12.12.2016
UTOROK: 13.9.2016 – 13.12.2016
STREDA: 14.9.2016 – 14.12.2016
ŠTVRTOK: 22.9.2016 – 15.12.2016
Počet stretnutí:
13
Počet hodín: 26 hod/1. trimester = 1 x 100 min /1 týž
Školné - 1. trimester: 101,40 Eur

Termíny prázdnin nájdete na tejto stránke.

TRADIČNÁ METÓDA - SEPTEMBER 2016

Zápis: 5. a 6. september 2016, 15.30 -17.30
(PO, UT)
Trvanie semestra: 12. september 2016 – 18. január 2017
Skupiny PO + ST:
12. 9. 2016 (PO) – 18.1. 2017 (ST)
Skupiny UT + ŠT:
13. 9. 2016 (UT) – 24. 1. 2017 (UT)
Školné na
1. polrok
98,00 Eur, (2 x 60 min/1týž.) / 30 stretnutí / 40 vyuč.hodín

Termíny prázdnin nájdete na tejto stránke.


Nemčina

Súbory pre študentov nemčiny nájdete na tejto stránke


Rozhovor

Rozhovor s Martou Breisky, riaditeľkou súkromnej jazykovej školy Inštitút cudzích jazykov

1. Koľko rokov funguje váš inštitút v Bardejove a prečo ste ho založili?

Naša jazyková škola Inštitút cudzích jazykov v Bardejove (alebo „ U Breiskych“, ako nás zväčša volajú) existuje už 23 rokov. Založil ju môj manžel Arthur Breisky. Keď po nežnej revolúcii prišiel do Bardejova, veľmi skoro zistil, že v našom meste... > pokračovanie rozhovoru