Letné kurzy 2014

SEPTEMBER 2014

TRADIČNÁ METÓDA 2014/2015 - ANGLIČTINA, NEMČINA, FRANCÚZŠTINA

Zápis: 2. a 3. september 2014, 15.30 - 17.30, ICJ, Jiráskova 12, Bardejov; jesenný semester: 8.9.2014 - 20.1.2015

Kompletný rozpis (vrátane cien) pre tradičnú metódu v šk. roku 2014/2015 nájdete na tejto stránke.

Tradičná metóda sa používa bežne na vyučovaní cudzích jazykov v štátnych i súkromných školách. Vyučovacie hodiny sú vedené v cudzom jazyku, slovenčina sa používa len pri vysvetľovaní komplikovaných gramatických javov a pri prekladových cvičeniach. Viac o tradičnej metóde sa dozviete na tejto stránke.

PRIAMA METÓDA 2014/2015 - ANGLIČTINA, NEMČINA, ŠPANIELČINA

Počet stretnutí: 13 (26 hod); 8.9.2014 – 15.12. 2014; ukážkové hodiny a zápis: 3. a 4. september 2014

Na ukážkovú hodinu priamej metódy (zdarma) sa môžete prihlástiť na tejto stránke.

Kompletný rozpis (vrátane cien) pre priamu metódu v šk. roku 2014/2015 nájdete na tejto stránke.

Priama metóda Direct Method for English ® je efektívna systémová priama metóda na vyučovanie anglického jazyka založená na riadenej konverzácii v simulovanom anglicky hovoriacom prostredí. Je založená na verbálnej interakcii medzi učiteľom a študentom v podobe otázok a odpovedí

Pri tejto metóde sa precvičujú všetky štyri zručnosti, no dôraz sa kladie hlavne na rozvoj posluchu s porozumením a rozprávania. Metóda ja zameraná na porozumenie hovorenému slovu a schopnosť rýchlo a správne reagovať. Najlepší spôsob ako sa naučiť rozprávať, je rozprávať. Pri tejto metóde budete mať na to priestor. Preto ak je Vaším cieľom naučiť sa rozprávať anglicky v čo najkratšom čase, toto je metóda pre Vás.

Viac informácií o priamej metóde nájdete na tejto stránke.

Pozrite si krátke video o priamej metóde.


HLASOVANIE O NAJ JAZYKOVÚ ŠKOLU 2014

Aj tento rok nám môžete dať svoj hlas - ICJ Bardejov má číslo 38. Hlasujte na stránke jazykovevzdelavanie.sk (biely hlasovací formulár vpravo dolu s názvom ONLINE HLAS). Svoj hlas dávam jazykovke číslo 38. Ďakujeme!!! :


Letné kurzy 2014 - Foto

Online cvičenia DME

Informácie o online cvičeniach DME a návod, ako sa zaregistrovať na platforme pre online cvičenia, nájdete na tejto stránke