HLASOVANIE O TITUL „NAJLEPŠIA JAZYKOVÁ ŠKOLA SLOVENSKA 2016

Je naša jazyková škola pre vás spojením kvalitného štúdia a príjemnej atmosféry? Chodíte k nám s radosťou? Dajte nám svoj hlas!

Sme medzi nominovanými jazykovými školami na získanie ocenenia „NAJ JŠ SR 2016

Do hlavnej časti „Hlasovanie“, ktoré prebieha od 21. marca 2015, postúpili a boli nominované školy z prvej časti ocenenia „Navrhovanie kandidátov“. Nominované jazykové školy môžu získať titul  ”NAJ JŠ SR 2016“ v dvoch kategóriách:

a) NAJ jazyková škola v jednotlivých krajoch (napr. NAJ jazyková škola Prešovského kraja)

b) NAJ jazyková škola Slovenska v celoslovenskom meradle

ICJ Bardejov získal vďaka vám prvé miesto v oboch kategóriách 3x po sebe (2013, 2014, 20015).

O umiestnení nominovaných jazykových škôl v jednotlivých kategóriách rozhoduje počet získaných hlasov a hodnotenie poroty. Ako hlasujúci svojím hlasom nielen podporíte vašu-našu jazykovú školu, ale zároveň budete zaradení do žrebovania o vecné ceny. Svoj hlas nám môžete venovať zaslaním hlasu na jazykovevzdelavanie.sk. Použite biely formulár vpravo s názvom "POŠLI HLAS". Naše číslo je 33.

Vopred vám ďakujeme za vaše hlasy, prejavenú dôveru a podporu!

Marta & Art Breisky a lektori ICJ Bardejov


Zuzana Šottová a Juraj Šott

Obaja sú absolventmi ICJ Bardejov a tiež absolventmi nášho programu 1-ročného štipendijného štúdia na SŠ v USA. Obaja študovali na prestížnej súkromnej strednej škole vo Falmouth Academy (FA), Ma, USA (2008, 2010).

Zuzana úspešne ukončila vysokoškolské štúdium vo Veľkej Británii (Medzinárodné vzťahy a francúzština) a magisterské štúdium na univerzite Central European University v Budapešti v odbore Medzinárodné vzťahy a európske štúdie. Juraj získal titul bakalára na Univerzite v Sheffielde vo Veľkej Británii (História a ruština), čomu predchádzal 1-ročný študijný pobyt v Rusku. Fotografia je z Jurajovej promócie v Sheffielde, UK. ... > pokračovanie článku


Nemčina

Súbory pre študentov nemčiny nájdete na tejto stránke


Rozhovor

Rozhovor s Martou Breisky, riaditeľkou súkromnej jazykovej školy Inštitút cudzích jazykov

1. Koľko rokov funguje váš inštitút v Bardejove a prečo ste ho založili?

Naša jazyková škola Inštitút cudzích jazykov v Bardejove (alebo „ U Breiskych“, ako nás zväčša volajú) existuje už 23 rokov. Založil ju môj manžel Arthur Breisky. Keď po nežnej revolúcii prišiel do Bardejova, veľmi skoro zistil, že v našom meste... > pokračovanie rozhovoru


Hlasovanie o najlepšiu jazykovú školu 2015

Milí naši študenti, priatelia, podporovatelia,

s veľkou radosťou vám oznamujeme, že sa nám to opäť spoločne podarilo. :-) Získali sme titul

NAJLEPŠIA JAZYKOVÁ ŠKOLA SLOVENSKA 2015 !!!

Viac na: http://www.jazykovevzdelavanie.sk/…/naj-jazykova-skola-slo…/

Ďakujeme za vaše hlasy, podporu i veľa krásnych povzbudivých slov v procese hlasovania. Vďaka vám sa nám podarilo získať a obhájiť titul Najlepšej jazykovej školy Slovenska 2013, 2014 a 2015!

Ste úžasní ľudia a my sa tešíme a vážime si, že ste s nami. Aj naďalej sa budeme snažiť podeliť sa s vami o to najlepšie, čo v nás je. :-)

Art a Marta Breisky & lektori ICJ Bardejov

...a ešte naša obľúbená pieseň: 


Recepcia u amerického veľvyslanca

Na pozvanie amerického veľvyslanca pána Theodora Sedgwicka sa Marta a Art Breisky zúčastnili recepcie pre absolventov Fulbrightovho programu v rezidencii amerického veľvyslanca dňa 10. júna 2015.

V rámci tohto amerického štipendijného vládneho programu pracovala Marta Breisky 1 školský rok (1993/94) ako Fulbright Exchange Teacher na strednej škole Tabb High v Yorktown, Virginia, kde vyučovala anglický jazyk a literatúru.


Medaila Sv. Gorazda - Art Breisky

Arthur E. Breisky,
absolvent Stanford University, zakladateľ súkromnej jazykovej školy Inštitút cudzích jazykov v Bardejove, americký lektor, si 26.3.2015 v hoteli Bôrik v Bratislave prevzal z rúk ministra školstva Juraja Draxlera najvyššie štátne vyznamenanie v rezorte školstva -Veľkú medailu sv. Gorazda.

Táto medaila sa udeľuje – pedagógom, iným osobám, občanom Slovenskej republiky, ako aj občanom iných štátnych príslušností, najmä zahraničným Slovákom, za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese, na úseku vedy, starostlivosti o deti, mládež a šport a za prácu a výsledky celoštátneho i medzinárodného významu, ktoré robia dobré meno školstvu Slovenskej republiky.

Srdečne blahoželáme a tešíme sa spolu s Tebou, Art.
Kolektív učiteľov ICJ


Nové cvičenia DME ONLINE

Nové cvičenia DME nájdete na stránke www.dlhub.eu. Postup ohľadom registrácie na novej online platforme nájdete na tejto stránke.


Letné kurzy 2015 - Foto