Zoznam učiteľov na ICJ v šk. roku 2016/2017

Zoznam učiteľov, ktorí učia na ICJ v tomto šk. roku nájdete v tomto dokumente.


Tradičná a priama metóda

Porovnanie tradičnej a priamej metódy nájdete v tomto PDF dokumente.


NAJLEPŠIA JAZYKOVÁ ŠKOLA SLOVENSKA 2016

INŠTITÚT CUDZÍCH JAZYKOV BARDEJOV

SUPER ŠTUDENTI, SUPER UČITELIA, SUPER ŠKOLA !!!

NAJLEPŠIA JAZYKOVÁ ŠKOLA SLOVENSKA 2013, 2014, 2015 a 2016 !

Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste nás podporili v hlasovaní o najlepšiu jazykovú školu Slovenska 2016. Vďaka Vám sa nám podarilo obhájiť titul najlepšej jazykovky kraja a Slovenska už štvrtýkrát po sebe. Ceníme si vašu dôveru a ďakujeme vám za ňu. Záleží nám na vašom úspechu a napredovaní a aj naďalej sa budeme spolu s vami každodenne snažiť byť lepší ako sme boli včera.

BLAHOŽELÁME UČITEĽOM A ŠTUDENTOM NAJLEPŠEJ JAZYKOVEJ ŠKOLY SLOVENSKA 2016.

Art a Marta Breisky

http://www.jazykovevzdelavanie.sk/products/naj-jazykova-skola-slovenska-2016/


Šk. rok 2016/2017

Rozvrhy na celý šk. rok 2016/2017 pre priamu aj tradičnú metódu nájdete na tejto stránke. Tešíme sa na Vás! :)

PRIAMA METÓDA - SEPTEMBER 2016

Zápis,
ukážkové hodiny:
5. a 6. september 2016, 16.30 - 18.00,
Inštitút cudzích jazykov (GLS),
Jiráskova 12
Trvanie 1. trimestra: 12. september 2016 – 15. december 2016
Travanie trimestra pre skupiny
s vyučovaním v
PONDELOK: 12.9.2016 – 12.12.2016
UTOROK: 13.9.2016 – 13.12.2016
STREDA: 14.9.2016 – 14.12.2016
ŠTVRTOK: 22.9.2016 – 15.12.2016
Počet stretnutí:
13
Počet hodín: 26 hod/1. trimester = 1 x 100 min /1 týž
Školné - 1. trimester: 101,40 Eur

Termíny prázdnin nájdete na tejto stránke.

TRADIČNÁ METÓDA - SEPTEMBER 2016

Zápis: 5. a 6. september 2016, 15.30 -17.30
(PO, UT)
Trvanie semestra: 12. september 2016 – 18. január 2017
Skupiny PO + ST:
12. 9. 2016 (PO) – 18.1. 2017 (ST)
Skupiny UT + ŠT:
13. 9. 2016 (UT) – 24. 1. 2017 (UT)
Školné na
1. polrok
98,00 Eur, (2 x 60 min/1týž.) / 30 stretnutí / 40 vyuč.hodín

Termíny prázdnin nájdete na tejto stránke.


Nemčina

Súbory pre študentov nemčiny nájdete na tejto stránke


Rozhovor

Rozhovor s Martou Breisky, riaditeľkou súkromnej jazykovej školy Inštitút cudzích jazykov

1. Koľko rokov funguje váš inštitút v Bardejove a prečo ste ho založili?

Naša jazyková škola Inštitút cudzích jazykov v Bardejove (alebo „ U Breiskych“, ako nás zväčša volajú) existuje už 23 rokov. Založil ju môj manžel Arthur Breisky. Keď po nežnej revolúcii prišiel do Bardejova, veľmi skoro zistil, že v našom meste... > pokračovanie rozhovoru