BB sept 2014 zapis.jpg

CENA LETNÉHO KURZU JE 78,00 EUR.


Nové v septembri 2015! :)

  • lektor Michael z Kanady
  • nemčina pre deti vyučovaná metódou Direktes Deutsch

Šk. rok 2015/2016

Organizáciu školského roka 2015/2016 vrátane cien, trvania trimestrov, prázdnin, zápisov a ukážkových hodín PRIAMEJ a TRADIČNEJ metódy si môžete pozrieť/stiahnuť vo formáte pdf na tejto stránke.


Medaila Sv. Gorazda - Art Breisky

Arthur E. Breisky,
absolvent Stanford University, zakladateľ súkromnej jazykovej školy Inštitút cudzích jazykov v Bardejove, americký lektor, si 26.3.2015 v hoteli Bôrik v Bratislave prevzal z rúk ministra školstva Juraja Draxlera najvyššie štátne vyznamenanie v rezorte školstva -Veľkú medailu sv. Gorazda.

Táto medaila sa udeľuje – pedagógom, iným osobám, občanom Slovenskej republiky, ako aj občanom iných štátnych príslušností, najmä zahraničným Slovákom, za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese, na úseku vedy, starostlivosti o deti, mládež a šport a za prácu a výsledky celoštátneho i medzinárodného významu, ktoré robia dobré meno školstvu Slovenskej republiky.

Srdečne blahoželáme a tešíme sa spolu s Tebou, Art.
Kolektív učiteľov ICJ


Nové cvičenia DME ONLINE

Nové cvičenia DME nájdete na stránke www.dlhub.eu. Postup ohľadom registrácie na novej online platforme nájdete na tejto stránke.


ICJ BARDEJOV - NAJ JAZYKOVKA SLOVENSKA 2014

Milí naši študenti, priatelia, podporovatelia,

s veľkou radosťou vám oznamujeme, že sa nám to spoločne podarilo. :) (Odkaz na výsledky hlasovania: http://www.jazykovevzdelavanie.sk/products/naj-jazykova-skola-slovenska-2014/)

Získali sme titul NAJLEPŠIA JAZYKOVÁ ŠKOLA SLOVENSKA 2014!!!

Ďakujeme Vám za vaše hlasy, vašu podporu i veľa krásnych povzbudivých slov v procese hlasovania. Vážime si, že ste s nami a aj naďalej sa budeme snažiť dať vám to najlepšie, čo v nás je. :):):)

Art a Marta Breisky & lektori ICJ Bardejov


Letné kurzy 2014 - Foto