Zamerianie školy

Vyučovanie priamou metódou

Vyučovanie priamou metódou

Zameranie ICJ

Naša škola poskytuje študentom cudzojazyčné vzdelávanie, pomáha im nadobudnúť komunikačné kompetencie v cudzom jazyku, chápať kultúru, zvyky, národnú identitu krajín cieľového jazyka a tým im umožňuje využívať slobodu pracovať či študovať doma alebo v niektorej z členských štátov Európskej únie i mimo nej a v neposlednej rade ich pripravuje na úspešné zvládnutie štátnych jazykových skúšok, maturitných skúšok, prijímacích skúšok na vysoké školy, a skúšok zameraných na získanie medzinárodne uznávaných certifikátov.

Anglický jazyk

 • CAMBRIDGE
  • First Certificate in English (FCE)
  • Certificate in Advanced English (CAE)
  • Certificate of Proficiency in English (CPE)
  • Príprava na skúšky na ICJ, administrácia skúšok na Britskej rade v Košiciach.
  • S.L.E.P. - Secondary Level English Proficiency Test

Nemecký jazyk

 • Zertifikat Deutsch als Fremdsprache (ZD)
 • Zentrale Mittelstufenprufung (ZMP)
 • Príprava na skúšky na ICJ, administrácia skúšok na Goetheho inštitúte v Košiciach.

Španielsky jazyk

 • Diploma Básco de Espanol (DBE)
 • Diploma Superior de Espanol (DSE)

Francúzsky jazyk

 • Diplome d'études en language francaise (DELF)
 • Diplome approfondi de langue francaise (DALF)
 • Príprava na skúšky na ICJ, organizácia skúšok a prijímanie prihlášok.

Taliansky jazyk

 • CILS - Certificato dell´Italiano come Lingua Straniera

Inštitút cudzích jazykov udeľuje svojim študentom certifikáty na konci každého semestra, ak splnia všetky podmienky k jeho získaniu. Po ukončení základného, stredného a vyššieho kurzu a úspešnom zvládnutí záverečných skúšok, študenti získavajú certifikát o absolvovaní a úspešnom ukončení tohto kurzu.

 

Zameranie školy

Naša škola poskytuje študentom cudzojazyčné vzdelávanie, pomáha im nadobudnúť komunikačné kompetencie v cudzom jazyku, Viac o zameraní školy >

Metódy vyučovania

Na vyučovaní všetkých cudzích jazykov používame tradičnú metódu a priamu metódu. Viac o metódach vyučovania >

Kurzy a jazykové úrovne

Jazykové kurzy sú určené pre všetkých, od úplných začiatočníkov až po pokročilých. Pri určovaní vedomostných úrovní jazykových kurzov na Inštitúte cudzích jazykov vychádzame zo Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR). Viac o kurzoch a úrovniach >

 

Jazykový certifikát

Na Inštitúte cudzích jazykov v Bardejove sa dá vykonať skúška z anglického jazyka TOEFL iBT, certifikát z ktorej sa uznáva ako náhrada maturity. Viac o jazykovom certifikáte >

Študuj v USA

Americký lektor a zakladateľ prvej súkromnej jazykovej školy v Bardejove - Inštitút cudzích jazykov - Arthur E. Breisky, okrem toho, že už viac ako desaťročie vyučuje angličtinu na tejto škole, sprostredkúva štipendijné študijné pobyty pre študentov ICJ v USA. Viac o štúdiu v USA >