REFERENCIE

Povedali o nás v prieskume administrovanom u študentov ICJ v decembri 2018:

          Splnila PRIAMA METÓDA vaše očakávania? Čo konkrétne ste získali?

 • Áno. Teším sa z toho, že sa mi celkom darí komunikovať v hovorovej angličtine, Som úplne spokojná a teším sa na nový trimester (p. Mária Klimeková)

 • Áno. Získala som väčšiu slovnú zásobu a mám väčšiu istotu v komunikácii v angličtine. Priamou metódou sa človek rýchlejšie učí a osvojí si nielen slovíčka, ale aj slovné spojenia, čo sa zíde v zahraničí (p. Simona Madejová)

 • Áno. Získal som spontánnosť a rýchlosť ( v rozprávaní) – Samuel Fertaľ

 • Určite. Získala som väčší prehľad v jazyku a oproti škole, tu je oveľa lepší výklad učiva (Sofia Biloveská)

 • Je to skvelý spôsob, ako rozprávať cudzím jazykom od prvej hodiny (p.Lucia Petrenková)

 • Prelomila sa bariéra (blok) v rozprávaní po francúzsky (p.Lenka Kučeravá)

 • Áno. Získala som väčšiu odvahu hovoriť (p.Martina Vilčeková)

  Odporučili by ste našu jazykovú školu na štúdium jazykov priamou metódou iným? Prečo?

 • Áno. Veľká zábava, žiaden stres, účinná metóda, milí lektori. (p.Ivana Lešičková)

 • Je to lepší spôsob naučiť sa angličtinu ako na klasickej hodine v škole (Tomáš Loy)

 • Niet lepšej školy ako táto. Veľa dobrých učiteľov, ktorí vedia naučiť a majú poznatky o danom jazyku (Maroš Spišák)

 • Atmosféra je príjemná, lektori sú milí, kreatívni, pripravení na všetko reagovať, ochotní vysvetliť. Hodiny sú bez stresu- pre mňa relax.(Dr. M. Prokopovičová)

 • Áno. Priamy kontakt s lektorom, malé skupiny, možnosť voliť si viac hodín výučby (p. Dušan Kovalič)

 • Človek sa tu naozaj veľa naučí (Sofia Biloveská)

 • Áno. Učiť sa jazyk metódou rozprávania je pre mňa prirodzenejšiap.(p. Mária Peláková)

 • Je to veľmi dobrá metóda pre dospelých (p. Anna Kokindová)

 • Áno. Je to efektívna forma učenia sa nového jazyka. Fajn učitelia (Martina Fečková)

 • Je to lepšie ako v škole hlavne to nie je až taká nuda (Filip Hatala)

 • Áno. Lebo určite je to lepšie ako sedenie doma, kde by som sa nič nenaučil (Benjamín Redaj)

 • Áno. Prelomenie komunikačnej bariéry a zdokonaľovanie sa v jazyku prirodzeným spôsobom (p. Peter Kokinda)

 • Veľmi dobrí učitelia, pozitívne naladení, vždy sa snažia všetko dopodrobna vysvetliť (Sofia Biloveská)

 • Máte milých a dobrých vyučujúcich. Anička je top (p. Lenka Kučeravá)

Ako hodnotíte odbornosť a vystupovanie našich lektorov?

 • Profesionálne. Sú skvelí. Veľké ĎAKUJEM patrí p.Ivetke, p.Soničke a p. Janke (p. Jana Klobušiaková)

 • Sú naozaj odborníci a k tomu veľmi milí (p.Jana Greškovičová)

 • Všetci sú super :) (p. Ivana Lešičková)

 • Lektori sú veľmi milí, vždy pomôžu, keď treba a ozaj vedia anglicky (Tomáš Loy)

 • Lektori sú skvelí, milí a profesionáli. (Dr. M. Prokopovičová)

 • Perfektné. Niekedy mám pocit, že vedia odpovedať naozaj na všetko(p.Sofia Biloveská)

 • Výborne. Veľmi milé vystupovanie a aj vysoká odbornosť (p. Katarína Kašperová)

 • Lektori sú vtipní, milí a veľmi dobrí v tom, čo robia ( Róbert Klinko)

 • 10 z 10 (Filip Hatala)

 • Veľmi veľmi pozitívne:) p. Miriama Kalatová


Na Inštitút cudzích jazykov v Bardejove som sa rozhodla prihlásiť po návrate z dovolenky, kde som zistila, že služby, ktoré boli k dispozícii, sme nemohli využívať z dôvodu neznalosti reči. Keďže manžel je pracovne vyťažený a ja som na materskej dovolenke, rozhodla som sa využiť možnosť štúdia angličtiny metódou DME.

Cudzie jazyky nikdy neboli mojou silnou stránkou, preto som si myslela, že čo sa naučím, aj rýchlo zabudnem. No veľmi som sa mýlila. Metóda DME je založená na neustálom opakovaní. Veľkou výhodou je to, že od prvej hodiny rozprávate s lektorkou po anglicky, aj keď nemáte žiadnu znalosť jazyka. Ja navštevujem hodiny DME sama (individuálne). Myslím si, že to bolo správne rozhodnutie. Na hodinách veľmi veľa rozprávam, na všetky položené otázky musím odpovedať sama, čo si vyžaduje moje sústredenie počas celej hodiny. Prekonala som strach z rozprávania v cudzom jazyku a určite mi to dodalo viac sebavedomia. Že to má zmysel, som sa presvedčila na víkendovom pobyte v zahraničí, kde som nemala problém bežne konverzovať a takmer všetkému som rozumela.

Som veľmi vďačná mojej lektorke pani Janke Vasilišinovej, ktorá je skvelá ako po ľudskej tak aj po profesionálnej stránke. Maximálne sa mi venuje a neustále ma motivuje posúvať sa vpred.

Sylvia Marková

**********

Vzdelanie patrí medzi naše najvýnosnejšie investície - to čo sa naučíme, nám nikto nemôže vziať. Vzdelanie je najväčšia devíza, ktorú človek nedostáva do vienka, ani si ju nemôže kúpiť. Dá sa získať iba trpezlivosťou, usilovnosťou a často krát sebazapieraním.

Anglicky som sa začala učiť na gymnáziu, potom jeden semester na vysokej škole a potom dlho dlho nič. Až po nežnej revolúcii r. 1989 a sprístupnení cestovania do anglicky hovoriacich krajín sa nám otvorili možnosti vzdelávania a spoznávania nových krajín a ľudí. Ale ako môžete niečo spoznávať, keď neviete cudzí jazyk použiť v praxi? Zažila som situácie, keď som sa zúčastnila vedeckých odborných podujatí a snažila sa použiť staré poznatky z angličtiny, ale nestačilo to na aktívnu konverzáciu s ľuďmi – odborníkmi. Keď som chcela napredovať po odbornej stránke, musela som voľky-nevoľky začať študovať anglický jazyk, pričom samouka v domácich podmienkach neviedla nikam.

Rozhodla som sa pre jazykovú školu Marty a Arta Breiskych aj na základe mojich dobrých skúseností s vyučovaním mojich synov na tejto škole. Je to už asi 7 rokov, čo každoročne navštevujem ICJ v Bardejove. Nakoľko najdôležitejším atribútom, ktorý potrebujem pre prax je aktívna spontánna komunikácia s anglicky hovoriacimi ľuďmi, rozhodla som sa prejsť na novú metódu – priamu metódu učenia angličtiny tzv. DM . Mám za sebou 5 semestrov učenia sa touto metódou a musím konštatovať, že táto metóda aktívnej komunikácie malej skupiny študentov s učiteľom mi pomohla pri prekonaní bariéry v základnej komunikácii v anglickom jazyku s kýmkoľvek a kdekoľvek na svete.

MUDr. Mária Džupinová

**********

Štúdium angličtiny beriem nie ako nevyhnutnosť a povinnosť, ale ako relax a niečo, čo ma posúva v živote dopredu správnym smerom s cieľom zvyšovania úrovne vzdelania a dostupnosti informácií. Ako ukazujú psychologické výskumy, priemerný dospelý človek si pamätá: 20% z toho, čo počul, 30% z toho, čo videl, 50% z toho, čo počul a videl, 90% z toho, čo sám vyskúšal. Odporúčam každému vyskúšať metódu DME. Ide o skupinovú prácu, ktorá je prospešná pre študentov, lebo nielenže prináša radosť, ale tiež povzbudzuje zdravé súťaženie. Vďaka patrí Marte a Artovi Breiskym a ich skvelým lektorom.

Mgr. Renáta Popovcová

**********

Pri učení cudzích jazykov som vždy mala problém so slovnou zásobou a rozprávaním. DME ma tohto konečne zbavila. Vďaka neustálemu opakovaniu si pamätám každé slovíčko, ktoré som sa tu učila. A keďže hlavnou náplňou hodín je rozprávať a zas rozprávať, naučila som sa, že musím odpovedať a nerozmýšlam nad tým, či urobím chybu. Študovať DME odporúčam každému.

Mgr. Natália Slivková

**********

DME z môjho pohľadu Možno že ste už niekde čítali referencie, ktoré vám opisujú jedinečné možnosti ako sa najrýchlejšie naučíte cudzí jazyk, ako rýchlo budete plynule rozprávať a porozumie vám každý cudzinec, ale určite v kútiku zdravého rozumu sa vám rozsvietila tzv. kontrolka reálnosti a vy ste zostali na pochybách.

Ja osobne som sa prišiel pozrieť na ukážkovú hodinu vyučovania anglického jazyka DME metódou a následne som sa záväzne prihlásil. Výsledok sa objavil už po polroku, kedy som počas konzultačného pohovoru (v anglickom jazyku) príjemne prekvapil zamestnankyňu pracovnej agentúry, ktorá sa ma následne vypytovala, z čoho som sa učil, kde som sa učil a ako som sa učil, nakoľko materiály, ktoré mi poslali na individuálne štúdium som evidentne ani nevidel a rozprával som sa s ňou plynule.

Čo k tomu dodať? Asi len toľko, že DME je ozaj jedinečná forma štúdia, popri zamestnaní, ktorá sa vám dostane do podvedomia a vo chvíli, keď budete rozprávať anglickým jazykom prestanete myslieť na to, ako to správne povedať, ale dokážete bez zábran a strachu komunikovať, bez ohľadu na to, či to hovoríte správne, pretože hovoriť správne budete . Na druhej strane však netreba zabúdať aj na fakt, že ak chcete niečo dosiahnuť, nezávisí to len na lektoroch, učebniciach, on-line testoch, ale aj na tom, či to so štúdiom myslíte skutočne vážne .

Jan(ko) Račko


REFERENCIE Z LETNÉHO KURZU

" Boli to úžasné 2 týždne, som rada, že som sa na to dala. Zoznámila som sa s úžasnými lektormi nemeckého jazyka, získala som nových priateľov i viac sebavedomia. Skupinky boli malé, veľa sme rozprávali, čo je fajn. Doma sme sa pripravovali tiež, lebo sme nechceli brzdiť vyučovanie na ďalšej hodine."

(p. Terézia Ileková)

" Keď som prišla, nevedela som ani slovo. Naučila som sa porozumieť a pohotovo odpovedať na dané otázky."

(p. Gabriela Gajdošová)

" Priama metóda sa mi zdá oveľa efektívnejšia ako postupy používané na SŠ či VŠ."
(p. Ondrej Šimčák)

" Myslím si, že priama metóda je rýchly spôsob ako sa zdokonaliť v jazyku."

(p. Kamila Romanová)

”Ak sa niekto bojí rozprávať, tu sa to naučí.”*

“ Ak by sa niekto na túto metódu dal, určite by mal prísť tu. Už o tom hovorím ostatným.”*

“Pri tejto metóde študent je nútený rozmýšľať v cudzom jazyku a nemá čas na prekladanie.”

(p. Gabriela Gajdošová)

“ Myslím, že metóda splnila, čo sľubovala - prekonať strach z rozprávania.”

(p. Viera Mlynáriková)

"Maximálna spokojnosť s metódou vyučovania, lektori = 100% úroveň, získal som základy nemeckého jazyka."

(p. Ľuboš Ščerbatý)

Študenti o lektoroch ICJ

- lektori sú super a je s nimi sranda

(p. Marek Pigula)

- sú to výborní lektori po odbornej i ľudskej stránke

(p. Mária Doliňáková)

- sú to profesionáli

(p. Dominika Švecová, p. Peter Kovalič)

- sú super: usmievaví, vtipní, lepší ako normálni učitelia v škole:)

(p.Kristína Duračinská)

- majú vysoko profesionálny, kladný a maximálne ľudský prístup

(p.Ondrej Šimčák)

- učitelia boli skvelí, už sa teším na ďalšie hodiny*

- dávam im 1*

(p. Jana Geffertová)

- klobúk dolu* 

* = pri výrokoch s „*“ si študenti neželali zverejniť ich meno

Pani Viera Mlynáriková napísala o ICJ: 

"Som rada, že existuje taká dobrá jazyková škola v mojom rodnom meste."

Zameranie školy

Naša škola poskytuje študentom cudzojazyčné vzdelávanie, pomáha im nadobudnúť komunikačné kompetencie v cudzom jazyku, Viac o zameraní školy >

Metódy vyučovania

Na vyučovaní všetkých cudzích jazykov používame tradičnú metódu a priamu metódu. Viac o metódach vyučovania >

Kurzy a jazykové úrovne

Jazykové kurzy sú určené pre všetkých, od úplných začiatočníkov až po pokročilých. Pri určovaní vedomostných úrovní jazykových kurzov na Inštitúte cudzích jazykov vychádzame zo Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR). Viac o kurzoch a úrovniach >

Jazykový certifikát

Na Inštitúte cudzích jazykov v Bardejove sa dá vykonať skúška z anglického jazyka TOEFL iBT, certifikát z ktorej sa uznáva ako náhrada maturity. Viac o jazykovom certifikáte >

Študuj v USA

Americký lektor a zakladateľ prvej súkromnej jazykovej školy v Bardejove - Inštitút cudzích jazykov - Arthur E. Breisky, okrem toho, že už viac ako desaťročie vyučuje angličtinu na tejto škole, sprostredkúva štipendijné študijné pobyty pre študentov ICJ v USA. Viac o štúdiu v USA >