O nás

Vyučovanie priamou metódou

ICJ BARDEJOV - NAJ JAZYKOVKA SLOVENSKA 2014

Milí naši študenti, priatelia, podporovatelia,

s veľkou radosťou vám oznamujeme, že sa nám to spoločne podarilo. :) (Odkaz na výsledky hlasovania: http://www.jazykovevzdelavanie.sk/products/naj-jazykova-skola-slovenska-2014/)

Opäť sme získali titul NAJLEPŠIA JAZYKOVÁ ŠKOLA SLOVENSKA 2014!!!

Ďakujeme Vám za vaše hlasy, vašu podporu i veľa krásnych povzbudivých slov v procese hlasovania. Vážime si, že ste s nami a aj naďalej sa budeme snažiť dať vám to najlepšie, čo v nás je. :):):)

Art a Marta Breisky & lektori ICJ Bardejov

Najlepšia jazyková škola Slovenska 2013

Rozhodnutím odbornej poroty a sčítaním hlasov sa stala naša jazyková škola No.1 na Slovensku! Ďakujeme našim terajším i bývalým študentom, našim priateľom i priateľom našich priateľov, našim sympatizantom - Vám všetkým, ktorí ste nám dali svoj hlas. Bez Vašej podpory by sa to nepodarilo. Veľmi si to ceníme a ĎAKUJEME! 

Art a Marta Breisky a lektori ICJ

Viac informácií o súťaži nájdete na stránke jazykovevzdelavanie.sk

Inštitút Cudzích Jazykov v Bardejove

1. súkromná jazyková škola je tu už 20 rokov – vďaka Vám ! 

Za 20 rokov existencie sme

  • zlepšili jazykové kompetencie tisíckam študentov ICJ

  • aktívne vplývali na zlepšovanie kvality jazykového vzdelávania v meste poskytovaním workshopov pre učiteľov angličtiny zo ZŠ a SŠ

  • umožnili sme 50 študentom ICJ študovať 1 šk. rok zdarma na prestížnych súkromných stredných školách v USA. Mnohí z nich úspešne ukončili vysokoškolské štúdium v zahraničí. Medzi nimi sú aj absolventi najlepších svetových univerzít – Yale, Stanford, Cambridge

  • vytvorili sme a udržiavali sesterský vzťah medzi mestom Ashtabula, OH, USA a Bardejovom

  • založili sme Anglickú verejnú knižnicu na Gymnáziu LS, ktorá sa stala vzorom pre zriaďovanie tzv. mini-libraries po celom Slovensku

  • splnením kritéria kvality vyučovania cudzích jazykov bola škola ICJ zaradená do siete škôl Ministerstva školstva SR (r. 2000)

  • od roku 2006 sme jedným z  5 akreditovaných stredísk na Slovensku, ktoré administruje medzinárodne uznávanú skúšku z angličtiny TOEFL iBT. Certifikát TOEFL iBT nahrádza maturitnú skúšku z angličtiny

  • v roku 2010 sme získali licenciu na vyučovanie angličtiny priamou metódou Direct Method for English = DME. Od septembra 2012 budeme touto obľúbenou konverzačnou metódou vyučovať aj nemčinu,  španielčinu a maturitu z angličtiny

  • Od svojho vzniku ponúkame kvalitné jazykové vyučovanie zabezpečované profi lektormi, ktorých práca baví

Zameranie školy

Naša škola poskytuje študentom cudzojazyčné vzdelávanie, pomáha im nadobudnúť komunikačné kompetencie v cudzom jazyku, Viac o zameraní školy >

Metódy vyučovania

Na vyučovaní všetkých cudzích jazykov používame tradičnú metódu a priamu metódu. Viac o metódach vyučovania >

Kurzy a jazykové úrovne

Jazykové kurzy sú určené pre všetkých, od úplných začiatočníkov až po pokročilých. Pri určovaní vedomostných úrovní jazykových kurzov na Inštitúte cudzích jazykov vychádzame zo Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR). Viac o kurzoch a úrovniach >

Jazykový certifikát

Na Inštitúte cudzích jazykov v Bardejove sa dá získať aj jazykový certifikát. Viac o jazykovom certifikáte >

Študuj v USA

Americký lektor a zakladateľ prvej súkromnej jazykovej školy v Bardejove - Inštitút cudzích jazykov - Arthur E. Breisky, okrem toho, že už viac ako desaťročie vyučuje angličtinu na tejto škole, sprostredkúva štipendijné študijné pobyty pre študentov ICJ v USA. Viac o štúdiu v USA >