Metódy vyučovania

Vyučovanie priamou metódou

Vyučovanie priamou metódou

Metódy vyučovania na ICJ

Na vyučovaní všetkých cudzích jazykov používame tradičnú metódu. Študenti, ktorí študujú angličtinu, sa môžu rozhodnúť, či chcú študovať tradičnou metódou alebo konverzačnou priamou metódou Direct Method for English ®.  Obe metódy sú vhodné pre všetky vedomostné úrovne - od začiatočníkov po pokročilých.

TRADIČNÁ METÓDA

Tradičná metóda sa používa bežne na vyučovaní cudzích jazykov v štátnych i súkromných školách. Vyučovacie hodiny sú vedené v cudzom jazyku, slovenčina sa používa len pri vysvetľovaní komplikovaných gramatických javov a pri prekladových cvičeniach.

Táto metóda je zameraná na precvičovanie všetkých štyroch zručností - čítanie, písanie, posluch s porozumením, rozprávanie - používanie ktorých je na hodinách vyvážené. Na rozvíjanie týchto zručností je potrebné ovládať gramatiku a mať dostatočnú slovnú zásobu, preto ich precvičovaniu venujeme dostatok času. Rozprávanie je zručnosťou, ktorá sa u väčšiny študentov rozvíja najpomalšie, a to je dôvod, prečo pre jednotlivé vedomostné úrovne používame moderné učebnice s množstvom komunikačných aktivít a audiovizuálnych podnetov, ktoré stimulujú voľnú konverzáciu. Kvalifikovaní skúsení lektori s vynikajúcou znalosťou cudzieho jazyka sú zárukou vyučovania vysokého štandardu. Túto metódu používame vo vyučovaní anglického, nemeckého, francúzskeho, španielskeho i talianskeho jazyka.

PRIAMA METÓDA

Direct Method for English ® je efektívna systémová priama metóda na vyučovanie anglického jazyka založená na riadenej konverzácii v simulovanom anglicky hovoriacom prostredí. Je založená na verbálnej interakcii medzi učiteľom a študentom v podobe otázok a odpovedí

Pri tejto metóde sa precvičujú všetky štyri zručnosti, no dôraz sa kladie hlavne na rozvoj posluchu s porozumením a rozprávania. Metóda ja zameraná na porozumenie hovorenému slovu a schopnosť rýchlo a správne reagovať. Najlepší spôsob ako sa naučiť rozprávať, je rozprávať. Pri tejto metóde budete mať na to priestor. Preto ak je Vaším cieľom naučiť sa rozprávať anglicky v čo najkratšom čase, toto je metóda pre Vás.

S touto metódou ušetríte čas aj peniaze, keďže sa k svojmu cieľu dostanete oveľa skôr, a zaručene zažijete radosť z úspechu. V malých skupinách od 7 do 10 študentov budete rozprávať aspoň 5x viac ako na klasických hodinách. Táto metóda neprodukuje expertov na gramatiku, ale pohotových používateľov jazyka, ktorí gramatiku vedia prakticky a správne používať bez rozmýšľania o nej - presne tak ako rodení hovoriaci.

Ak ste to skúšali s angličtinou už mnohokrát a vždy ste skončili na tom istom stupni bez schopnosti dohovoriť sa, keď ste vycestovali do zahraničia, dajte jej ešte jednu šancu.  Metóda DME® Vám rozviaže jazyk, zbaví Vás zábran a strachu z rozprávania a privedie Vás k úspechu. Ak sa chcete naučiť rozprávať anglicky touto metódou, nepotrebujete k tomu špeciálne vzdelanie ani jazykové nadanie. Angličtinu sa naučíte tak, ako ste sa naučili svoj rodný jazyk - prirodzeným spôsobom: uši - ústa - oči - ruka, teda najprv počúvať a rozumieť, potom hovoriť, čítať a nakoniec písať. Osvojíte si ju ako reflex, teda budete ju používať automaticky bez rozmýšľania či prekladania zo slovenčiny. Dynamickosť, rýchle tempo hodiny a neustála pozornosť Vám nedajú priestor na to, aby ste rozmýšľali o gramatike, vzťahoch medzi slovami vo vetách či slovoslede.

Každé nové slovo, ktoré sa naučíte, si osvojíte aktívne a to priamo na hodine. Budete ho používať v otázkach, odpovediach, frázach až kým si ním nebudete úplne istí. Aktívne zvládnutie slova znamená, že ho dokážete správne, vhodne a bez rozmýšľania použiť kdekoľvek a kedykoľvek. Naopak, pasívna znalosť znamená, že význam slova poznáte a rozumiete mu, keď ho vidíte niekde napísané, alebo ho použije niekto iný v reči, no keby Vám ho bolo treba použiť, nespomeniete si naň, pretože ste ho nikdy predtým sami nepovedali ani nepoužili. Aktívna znalosť slov, fráz, gramatických štruktúr je pre úspešnú komunikáciu rozhodujúca.

DME ® si nevyžaduje takmer žiadnu domácu prípravu, teda ak ste pracovne veľmi vyťažení, je vhodná práve pre Vás. Upevňovanie učiva prebieha na hodinách tak, že prebrané učivo sa neustále opakuje. Účinok upevňovania učiva môžete vo voľnom čase posilniť tým, že budete počúvať CD nahrávky z hodín, ktoré sú súčasťou učebnice. Okrem toho, každý študent, ktorý u nás študuje angličtinu metódou DME ®, dostane prístupový kód na precvičovanie on-line, kde nájde stovky extra cvičení a diktátov, ktoré môže využívať z pohodlia svojho domova zdarma. Ak si chcete odskúšať ako to funguje, použite ako PIN slovo DEMO a kliknete DIRECT-ENGLISH.

Zameranie školy

Naša škola poskytuje študentom cudzojazyčné vzdelávanie, pomáha im nadobudnúť komunikačné kompetencie v cudzom jazyku, Viac o zameraní školy >

Metódy vyučovania

Na vyučovaní všetkých cudzích jazykov používame tradičnú metódu a priamu metódu. Viac o metódach vyučovania >

Kurzy a jazykové úrovne

Jazykové kurzy sú určené pre všetkých, od úplných začiatočníkov až po pokročilých. Pri určovaní vedomostných úrovní jazykových kurzov na Inštitúte cudzích jazykov vychádzame zo Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR). Viac o kurzoch a úrovniach >

 

Jazykový certifikát

Na Inštitúte cudzích jazykov v Bardejove sa dá vykonať skúška z anglického jazyka TOEFL iBT, certifikát z ktorej sa uznáva ako náhrada maturity. Viac o jazykovom certifikáte >

Študuj v USA

Americký lektor a zakladateľ prvej súkromnej jazykovej školy v Bardejove - Inštitút cudzích jazykov - Arthur E. Breisky, okrem toho, že už viac ako desaťročie vyučuje angličtinu na tejto škole, sprostredkúva štipendijné študijné pobyty pre študentov ICJ v USA. Viac o štúdiu v USA >