Kurzy a úrovne

Vyučovanie priamou metódou

Vyučovanie priamou metódou

Kurzy a jazykové úrovne

Jazykové kurzy sú určené pre všetkých, od úplných začiatočníkov až po pokročilých. Pri určovaní vedomostných úrovní jazykových kurzov na Inštitúte cudzích jazykov vychádzame zo Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR), ktorý definuje jednotlivé vedomostné úrovne, používa sa pri hodnotení a porovnávaní jazykových spôsobilostí a kompetencií v Európe a predstavuje medzinárodnú štandardnú klasifikáciu jazykového vzdelávania.

urovne 1.png

Organizácia štúdia na Inštitúte cudzích jazykov 

Vyučovanie je organizované do kurzov, ktoré v súvislosti so SERR majú takúto štruktúru:

web urovne 2.png

Vyučovanie anglického, nemeckého, francúzskeho, španielskeho a talianskeho jazyka na ICJ prebieha v dňoch pondelok až štvrtok v popoludňajších a večerných hodinách takto:

web urovne 3.png

Zameranie školy

Naša škola poskytuje študentom cudzojazyčné vzdelávanie, pomáha im nadobudnúť komunikačné kompetencie v cudzom jazyku, Viac o zameraní školy >

Metódy vyučovania

Na vyučovaní všetkých cudzích jazykov používame tradičnú metódu a priamu metódu. Viac o metódach vyučovania >

Kurzy a jazykové úrovne

Jazykové kurzy sú určené pre všetkých, od úplných začiatočníkov až po pokročilých. Pri určovaní vedomostných úrovní jazykových kurzov na Inštitúte cudzích jazykov vychádzame zo Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR). Viac o kurzoch a úrovniach >

 

Jazykový certifikát

Na Inštitúte cudzích jazykov v Bardejove sa dá vykonať skúška z anglického jazyka TOEFL iBT, certifikát z ktorej sa uznáva ako náhrada maturity. Viac o jazykovom certifikáte >

Študuj v USA

Americký lektor a zakladateľ prvej súkromnej jazykovej školy v Bardejove - Inštitút cudzích jazykov - Arthur E. Breisky, okrem toho, že už viac ako desaťročie vyučuje angličtinu na tejto škole, sprostredkúva štipendijné študijné pobyty pre študentov ICJ v USA. Viac o štúdiu v USA >