Online cvičenia DME - Direct Language Hub

Ak chcete používať nové online cvičenia na "Direct Language Hub", postupujte nasledovne:

Krok č. 1

Navštívte stránku http://dlhub.eu/sk/ a v hlavnom menu kliknite na položku "KURZY" (môžete kliknúť na aj tu a tiež sa tam dostanete).

Krok č. 2

V ponuke sú tri druhy kurzov - pre vás je ten, ktorý je na druhom mieste, teda English designed with Direct Method. Vpravo sa pod informáciami o kurze a cenou za 6 mesiacov nachádza oranžové tlačítko ZÍSKAJTE PRÍSTUP. Kliknite naň.

Krok č. 3

Dostali ste sa na Prihlasovací panel. Kliknite na "Registrovať sa" (vedľa oranžového tlačítka PRIHLÁSIŤ SA). Napíšte svoje meno, email a vymyslite si nejaké heslo. Zaškrtnite "Súhlasím ....". a kliknite na oranžové tlačítko REGISTROVAŤ. Na váš e-mail vám príde aktivačný odkaz - kliknite naň a váš účet bude aktivovaný.

Krok č. 4

Choďte na stránku http://dlhub.eu/sk/ a v hornom menu kliknite na PRIHLÁSIŤ SA. Zadajte email a heslo, ktoré ste použili pri registrácii a kliknite na oranžové tlačítko PRIHLÁSIŤ SA. V hornom menu vyberte položku KURZY. Pre vás je určený kurz, ktorý je 2. v poradí - English designed with Direct Method. Kliknite na oranžové tlačítko ZÍSKAJTE PRÍSTUP. Otvorí sa vám stránka "Podrobnosti ohľadom objednávky". Vedľa ceny 19,90 EUR je políčko Zľavový kupón. Vpíšte doň kupón, ktorý máte vytlačený v učebnici na vnútornej strane predného obalu, prípadne ten, ktorý ste dostali od vášho učiteľa na hodine (keďže sa kupón vo vašej knihe nenachádza). Kliknite na oranžovú šipku vedľa poľa. Budete informovaní, že ste získali 100% zľavu. Teraz už môžete používať online kurzy na Direct Language Hub.

Krok č. 5

V hornom menu vyberte položku KURZY, vyberte stredný kurz English designed with Direct Method a kliknite na oranžové tlačítko ZAČNITE KURZ. V hornom menu si vyberte Knihu 1, 2, ..., Module, Unit, ... a začnite precvičovať učivo. 


Zameranie školy

Naša škola poskytuje študentom cudzojazyčné vzdelávanie, pomáha im nadobudnúť komunikačné kompetencie v cudzom jazyku, Viac o zameraní školy >

Metódy vyučovania

Na vyučovaní všetkých cudzích jazykov používame tradičnú metódu a priamu metódu. Viac o metódach vyučovania >

Kurzy a jazykové úrovne

Jazykové kurzy sú určené pre všetkých, od úplných začiatočníkov až po pokročilých. Pri určovaní vedomostných úrovní jazykových kurzov na Inštitúte cudzích jazykov vychádzame zo Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR). Viac o kurzoch a úrovniach >

Jazykový certifikát

Na Inštitúte cudzích jazykov v Bardejove sa dá vykonať skúška z anglického jazyka TOEFL iBT, certifikát z ktorej sa uznáva ako náhrada maturity. Viac o jazykovom certifikáte >